Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Nazorg fonds gesloten stortplaatsen Provincie Drenthe

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-09-2020 Op 03-09-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Drenthe
Postadres Postbus 122
9400 AC Assen

Identificatiecodes

KVK-nummer 56941013

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?