Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 Op 27-08-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dreef 3
2012 HR Haarlem
Noord-Holland
Postadres Postbus 123
2000 MD Haarlem

Identificatiecodes

KVK-nummer 50749331

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?