Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-08-2019 Op 05-08-2019 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-08-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Identificatiecodes

KVK-nummer 62133934

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?