Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Gerechtshof Den Haag

Rechtspraak Gerechtshof

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 362 23 33 (algemeen/civiele zaken)
(088) 699 26 60 (strafzaken)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag (algemeen)
https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Mailen-met-de-rechtspraak.aspx (mailen)
E-mail info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl (algemeen)

Functies

President en voorzitter mr. M.W. Koek
Rechterlijk bestuurslid mr. A. de Lange
Niet-rechterlijk bestuurslid ing. H.J. van der Brugge, MBA MCC

Beschrijving

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken uit drie rechtsgebieden in twee afdelingen en één team:

• Team Belastingrecht

• Afdeling Civiel recht

• Afdeling Strafrecht

Het team belastingrecht wordt geleid door een teamvoorzitter. De afdelingen Civiel recht en Strafrecht kennen een afdelingsvoorzitter. Binnen deze twee afdelingen bestaat een onderverdeling in teams. De teams vormen zittingscombinaties (meestal 3 raadsheren) die de zaak behandelen.

Zo'n zittingscombinatie wordt een kamer genoemd. In de meeste gevallen behandelt een meervoudige kamer de zaken. Een meervoudige kamer bestaat uit drie raadsheren. In een enkelvoudige kamer behandelt één raadsheer de zaak.

De raadsheren worden juridisch ondersteund door secretarissen of schrijfjuristen. Zij fungeren meestal ook als griffier tijdens een zitting. De griffier maakt aantekeningen van wat op de zitting wordt gezegd.

Daarnaast heeft het hof een bureau bestuur- en bedrijfsondersteuning met stafmedewerkers en een secretariaat voor het bestuur.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?