Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Parket bij de Hoge Raad

Rechtspraak

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-03-2022 Op 23-03-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK ’s-Gravenhage
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 361 13 11 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Parket/Paginas/default.aspx (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)

Beschrijving

Korte Voorhout 8 2511 EK Den Haag Postbus 20303 2500 EH Den Haag

tel (070) 361 13 11

De procureur-generaal bij de Hoge Raad vormt met zijn plaatsvervanger en de advocaten-generaal het parket. Het parket behoort niet tot het openbaar ministerie en is onafhankelijk. De belangrijkste taak van het parket is het geven van onafhankelijk advies aan de Hoge Raad over hoe te oordelen in een gegeven cassatieberoep. Daarnaast heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad een aantal bijzondere taken.

Voor de samenstelling van het parket zie www.hogeraad.nl

Procureur-generaal (straf): Mr F.W. Bleichrodt

Plv. procureur-generaal (civiel): mr. M.H. Wissink

Kabinetchef procureur-generaal: mw. mr. N.N. Kirkels-Vrijman

Secretariaat procureur-generaal: mw. M. Erkelens

  • tel (070) 361 12 67

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017