Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Rechtbank Gelderland

Rechtspraak Rechtbank

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-09-2022 Op 01-09-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Telefoon (088) 361 20 00 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland (algemeen)
http://www.rechtbankgelderland.nl
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Contact
E-mail kcc.gld@rechtspraak.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (4)

Functies

President en voorzitter mr. R. van Leest
Rechterlijk bestuurslid mr. Selinde Bokx
Niet-rechterlijk bestuurslid drs. E. Jonasse

Beschrijving

Ruim 180 rechters telt de rechtbank Gelderland. Samen met de ongeveer 660 medewerkers behandelen zij elk jaar zo’n 140.000 rechtszaken. Dat doen zij deskundig en met oog voor de belangen van de individuele rechtzoekende. De rechtbank telt vier locaties: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De hoofdlocaties zijn gevestigd in Arnhem en Zutphen. In het Zaakverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl) staat welke zaken op welke locatie worden behandeld. Rechtbank Gelderland is de enige rechtbank in Nederland met een militaire kamer. Hier staan Nederlandse militairen terecht, die zich waar ook ter wereld misdragen.

Met digitale zittingszalen op drie locaties is de rechtbank voorbereid op de toekomst. De Rechtspraak moderniseert en digitaal procederen wordt de norm. In dat proces wil de rechtbank Gelderland een vitale organisatie zijn, met blijvende aandacht voor zowel de eigen medewerkers als onze professionele partners en de rechtzoekenden.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017