Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie CGM

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Cuijk
Louis Jansenplein 1
5431 BV Cuijk
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 7
5360 AA Grave
Telefoon (0485) 39 66 00 (Cuijk)
(0486) 47 72 77 (Grave)
(0485) 46 03 00 (Mill en Sint Hubert)
Internet https://www.cgm.nl (algemeen)
E-mail gemeente@cuijk.nl (Cuijk)
info@grave.nl (Grave)
info@gemeente-mill.nl (Mill en Sint Hubert)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie CGM
Archiefzorgdrager Werkorganisatie CGM
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | interne organisatie

Bevoegdheden

Artikel 5 Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaat-, machtigings- en volmachtbesluiten bepalen welke bevoegdheden, die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 3 en 4, opgedragen worden aan het bestuur dan wel aan de directeur.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-2013 Gemeente Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-10-2013 Gemeente Grave College van burgemeester en wethouders
01-10-2013 Gemeente Mill en Sint Hubert College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het belang van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige- en een doelmatige uitvoering door de Werkorganisatie CGM van de door de deelnemende gemeenten aan de Werkorganisatie CGM opgedragen taken.

  2. De Werkorganisatie CGM heeft een missie en een visie. Deze zijn opgenomen in het Bedrijfsplan CGM.

Grondslagen (16)

Instellingsbesluiten (12)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie CGM
Alternatieve naam Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Afkorting CGM
Datum van oprichting 01-10-2013
Bezoekadres Gemeentehuis Cuijk
Louis Jansenplein 1
5431 BV Cuijk
Postadres Postbus 7
5360 AA Grave
Telefoon (0485) 39 66 00 (Cuijk)
(0486) 47 72 77 (Grave)
(0485) 46 03 00 (Mill en Sint Hubert)
Internet https://www.cgm.nl (algemeen)
E-mail gemeente@cuijk.nl (Cuijk)
info@grave.nl (Grave)
info@gemeente-mill.nl (Mill en Sint Hubert)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.