Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 31-12-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 31-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-12-2019 doorgevoerd.
Actief van 01-04-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Victorialaan 1 b-g
5213 JG ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 88
5430 AB Cuijk
Telefoon (0485) 33 83 00 (algemeen)
Internet https://www.odbn.nl (algemeen)
E-mail info@odbn.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting ODBN
Datum van oprichting 01-04-2013

Identificatiecodes

Organisatiecode so0439
KVK-nummer 54079403

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid