Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-02-2020 Op 14-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-02-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Amerweg 15 A
4931 NC Geertruidenberg

Algemene informatie

Citeertitel BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder CJG Drimmelen Geertruidenberg
Archiefzorgdrager CJG Drimmelen Geertruidenberg

Bevoegdheden

Zie artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2020 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van hulp voor ouders en jeugdigen door middel van:

a. het bieden van informatie en advies over opvoeden en opgroeien;

b. het bieden van ambulante jeugdhulp en gezinsbegeleiding op alle leefgebieden gericht op:

˚1. het veranderen of te leren hanteren van gedrag;
˚2. het versterken van opvoedvaardigheden van ouders;
˚3. het versterken van de zelfredzaamheid en weerbaarheid;
˚4. het creëren van goede pedagogische omstandigheden in het gezin;
˚5. het voorkomen van onveiligheid.

c. Coördinatie van jeugdhulp en arrangeren van passende zorg;

d. Participatiebevordering door het stimuleren en faciliteren van informele netwerken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan CJG Drimmelen Geertruidenberg
Datum van oprichting 01-01-2020
Telefoon (0162) 69 01 20 (algemeen)
Internet https://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl (algemeen)
https://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/contact (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?