Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 18-06-2024 Op 18-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 18-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres Postbus 2100
6802 CC Arnhem

Contactgegevens

Telefoon (026) 702 97 77 (algemeen)
Internet http://www.mgrsdcg.nl (algemeen)
E-mail info@mgrsdcg.nl (algemeen)
Contactpagina https://mgrsdcg.nl/over+de+mgr/contact+met+de+mgr/default.aspx

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting MGR SDCG
Datum van oprichting 01-01-2017

Functies

Directeur/secretaris K. (Sjaak) van den Brand

Organisatiebeschrijving

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten op het gebied van het sociaal domein. De MGR bestaat uit zes samenwerkingsmodules:

  • Inkoop Zorg - sociaal domein Centraal Gelderland
  • Regionale Facilitering Zorg
  • Onderwijszaken (Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre - RBL)
  • Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)
  • Werkgeverschap SW (WgSW)
  • Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Een gemeente is deelnemer in de MGR en kan op basis daarvan participeren in een programma en bijbehorende module. Iedere gemeente bepaalt zelf in welk programma en welke module wordt geparticipeerd. De afspraken tussen gemeenten en de MGR worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De kosten van de MGR worden per module begroot en verantwoord. Gemeenten betalen alleen voor de modules waarin zij deelnemen.

Meer informatie

https://mgrsdcg.nl/over+de+mgr/algemeen/default.aspx

Identificatiecodes

Organisatiecode so0882
KVK-nummer 68103530

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?