Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 26-03-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-02-2024 Op 19-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
Postadres Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Reinigingsdienst De Liemers
Archiefzorgdrager Reinigingsdienst De Liemers

Bevoegdheden

Artikel 5 Samenstelling en bevoegdheden bestuur

  1. De colleges wijzen elk uit hun midden één lid van het bestuur aan en een plaatsvervangend lid.

  2. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen.

  3. Besluitvorming vindt plaats bij unanimiteit. Elk bestuurslid heeft één stem.

  4. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

  5. De deelnemers zorgen voor de vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen die de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Het bestuur houdt hier een register van bij.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
19-10-1995 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling beoogt het doeltreffend en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de reinigingstaken van de deelnemende gemeenten, voortkomend uit of samenhangend met taken op het gebied van het gemeentelijke afvalbeleid, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdienst De Liemers
Afkorting RDL
Datum van oprichting 19-10-1995
Telefoon (0316) 59 51 11 (gemeente Zevenaar)
Internet https://www.zevenaar.nl (gemeente Zevenaar)
E-mail gemeente@zevenaar.nl (gemeente Zevenaar)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?