Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

Adviescollege

Eenmalig adviescollege Eénmalige adviescolleges worden éénmalig ingesteld voor één advies dat opgeleverd moet worden.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-08-2022 Op 02-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-08-2022 doorgevoerd.
Actief van onbekend t/m 01-12-2022

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon (070) 310 86 66 (algemeen)
Internet https://www.atr-regeldruk.nl/ (algemeen)
E-mail info@atr-regeldruk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting ATR
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017