Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA) 2019

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-11-2022 Op 05-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminakanaal Noord 3
4902 VR Oosterhout
Postadres Wilhelminakanaal Noord 3
4902 VR Oosterhout

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkbedrijf Arbeid Voor Allen
Archiefzorgdrager Werkbedrijf Arbeid Voor Allen

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3 en 3a dragen de colleges alle ter zake van de uitvoering van de Wsw aan de colleges toekomende bevoegdheden en verplichtingen over aan WAVA.

  2. Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3 en 3a zullen colleges taken en budget geven in het kader van de Participatiewet. De taken hebben betrekking op werkgeversdienstverlening, participatiebanen, beschut werk en re-integratie.

  3. Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3 en 3a dragen de colleges een gezamenlijke verantwoording om uitvoeringstaken duurzaam vast te leggen.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
21-01-1954 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
21-01-1954 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
21-01-1954 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

WAVA heeft tot doel in zijn rechtsgebied de Wsw uit te voeren en daarnaast zo doelmatig mogelijk taken en bevoegdheden op het terrein van werkgeversdienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie, die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkbedrijf Arbeid Voor Allen
Afkorting WAVA
Datum van oprichting 21-01-1954
Telefoon (0162) 37 40 00 (algemeen)
Internet https://www.midzuid.nl (algemeen)
E-mail info@midzuid.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.midzuid.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?