Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

1Stroom

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 17-07-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres gemeentehuis Westervoort
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Wijze van afspraak maken Online: https://www.1stroom.nl/contact/default.aspx
Postadres Postbus 6
6920 AA Duiven

Contactgegevens

Telefoon (088) 695 30 00 (algemeen)
(026) 317 99 11 (gemeente Westervoort)
(0316) 27 91 11 (gemeente Duiven)
Internet https://www.1stroom.nl (algemeen)
https://www.westervoort.nl (gemeente Westervoort)
https://www.duiven.nl (gemeente Duiven)
E-mail info@1stroom.nl (algemeen)
gemeente@westervoort.nl (gemeente Westervoort)
gemeente@duiven.nl (gemeente Duiven)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Organisatieonderdelen

Organisatiebeschrijving

1Stroom is de (ambtelijke) organisatie die werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. De gemeenten zijn elk zelfstandig, met een eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ze maken zelf keuzes in waar geld in wordt geïnvesteerd en ze stellen beleid op.

Meer informatie

https://www.1stroom.nl/over+1stroom/default.aspx

Identificatiecodes

Organisatiecode so0896
KVK-nummer 70012245

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?