Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB)

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-09-2020 Op 02-09-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 95928
2509 CX Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 315 01 50 (algemeen)
Internet https://stab.nl (algemeen)
E-mail info@stab.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting STAB
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Identificatiecodes

KVK-nummer 41159871

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Bijlagen (Bijlagen van de WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?