Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Agentschap Inspectie Zelfstandig bestuursorgaan

Actief van 01-01-2012 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-03-2024 Op 19-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 91503
2509 EC Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 456 80 50 (algemeen)
Internet https://www.emissieautoriteit.nl (algemeen)
https://formulier.emissieautoriteit.nl/nea/contactformulier (contactformulier)
E-mail secretariaat@emissieautoriteit.nl (algemeen)
info@emissieautoriteit.nl (helpdesk)
Contactpagina https://www.emissieautoriteit.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting NEa
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 18
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 2.9 Wet milieubeheer

Personeel

Aantal fte 0,6
Peildatum fte 31-12-2019

Functies

Directeur-bestuurder dhr. drs. M.P.C. (Mark) Bressers

Organisatiebeschrijving

Het apparaat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Alleen het bestuur van de NEa is een zbo.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
01-10-2018 TK 25268 nr. 168

Taken & bevoegdheden

Ondersteunt de uitvoering van de emissiehandel (broeikasgassen) en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels omtrent broeikasgassen.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?