Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 91503
2509 EC Den Haag
Telefoon (070) 456 80 50 (algemeen)
Internet https://www.emissieautoriteit.nl/ (algemeen)
E-mail info@emissieautoriteit.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NEa
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 18
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 2.9 Wet milieubeheer

Personeel

Aantal fte 0,6
Peildatum fte 31-12-2019

Beschrijving

Het appaaraat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Alleen het bestuur van de NEa is een zbo.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
01-10-2018 TK 25268 nr. 168

Taken & bevoegdheden

Ondersteunt de uitvoering van de emissiehandel (broeikasgassen) en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels omtrent broeikasgassen.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid