Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

GBLT

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 13-11-2020 Op 02-03-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-11-2020 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2011 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle
Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://www.gblt.nl (algemeen)
https://gblt.nl/contact (service en contact)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
Datum van oprichting 01-01-2011

Identificatiecodes

Organisatiecode so0717
KVK-nummer 08205357

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid