Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Agentschap Telecom (AT)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 05-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-07-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Emmasingel 1
9726 AH Groningen
Provincie Groningen
Postadres Postbus 450
9700 AL Groningen
Telefoon (050) 587 74 44 (algemeen)
Internet https://www.agentschaptelecom.nl/ (algemeen)
E-mail info@agentschaptelecom.nl (algemeen)
Beschrijving

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of neem contact op via e-mail.

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Laatste doorlichting rapport Doorlichting Agentschap Telecom
Laatste doorlichting datum 14-05-2020
Personeelsomvang in FTE 344,5 (op 31-12-2020)

Beschrijving

Bij Agentschap Telecom werken we aan een veilig verbonden Nederland. Een Nederland dat kan rekenen op goede telecommunicatie- en IT-netwerken, die bovendien veilig en betrouwbaar gebruikt kunnen worden. We voeren de wet- en regelgeving uit op dit gebied. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017