Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Agentschap Inspectie

Actief van 22-07-2002 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-11-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-01-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Emmasingel 1
9726 AH Groningen
Groningen
Postadres Postbus 450
9700 AL Groningen

Contactgegevens

Telefoon (050) 587 74 44 (algemeen)
Internet https://www.rdi.nl (algemeen)
E-mail info@rdi.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rdi.nl/contact
Beschrijving

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of neem contact op via e-mail.

Algemene informatie

Afkorting RDI
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Personeel

Aantal fte 344,5
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

Bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur werken we aan een veilig verbonden Nederland. Een Nederland dat kan rekenen op goede telecommunicatie- en IT-netwerken, die bovendien veilig en betrouwbaar gebruikt kunnen worden. We voeren de wet- en regelgeving uit op dit gebied. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
14-05-2020 Doorlichting Agentschap Telecom

Identificatiecodes

KVK-nummer 01175716

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?