Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Uitvoeringsorganisatie Laborijn (Laborijn)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-10-2023 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdlocatie
Terborgseweg 106
7005 BC Doetinchem
Postadres Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Contactgegevens

Telefoon (0314) 37 25 00 (algemeen)
(0314) 65 46 54 (inkomen en participatie)
Internet https://www.laborijn.nl (algemeen)
https://formulieren.laborijn.nl/formulier/nl-NL/Laborijn/scContactformulierL.aspx/fContactformulierL (contact)
E-mail contact@laborijn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.laborijn.nl/laborijn/contact-en-locaties_45354/

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam Laborijn
Afkorting Laborijn
Datum van oprichting 01-01-2016

Organisatiebeschrijving

Bij Laborijn staat werk voorop. Door de juiste werkgevers te vinden bij de talenten van mensen, lukt het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Laborijn houdt zich bezig met de ontwikkeling van mensen. Werk is van belang voor iedereen. Je voelt je gewaardeerd, je krijgt respect, je hebt mensen om je heen, je hebt structuur en dagritme in je leven. Dat betekent dat je je gelukkiger voelt en geluk leidt vaak ook tot een betere gezondheid.

Uiteraard is werk niet voor iedereen even goed haalbaar of zelfs helemaal niet haalbaar. Is werk voor iemand (voorlopig) echt niet aan de orde? Dan zorgen wij altijd voor een inkomen en voor andere vormen van hulp en ondersteuning. Hiervoor zoeken wij steeds meer samenwerking met partners in het sociaal en maatschappelijke veld van de Achterhoek.

Identificatiecodes

Organisatiecode so0862
KVK-nummer 09202658

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?