Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Agentschap

Actief van 01-01-2005 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 Op 28-12-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Juliana van Stolberglaan 10
2595 CL Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.dictu.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.dictu.nl/contact

Algemene informatie

Alternatieve naam DICTU
Afkorting DICTU
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Beschrijving

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naast EZK en de daaronder vallende diensten heeft DICTU ook opdrachtgevers bij andere ministeries (onder andere Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). DICTU ontwikkelt en beheert systemen en applicaties en zorgt voor de bijbehorende dienstverlening. Daarbij beschikt DICTU over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers, geografische informatie, hoog beveiligde informatiesystemen, websites en apps.

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
06-04-2016 Doorlichtingsrapport DICTU

Identificatiecodes

KVK-nummer 50670875

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?