Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-01-2023 Op 09-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-01-2023 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Meld- en Coördinatiecentrum
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht
Postadres Postbus 35
6269 ZG Margraten

Contactgegevens

Telefoon (0251) 26 09 60 (algemeen)
Internet https://www.vrzl.nl (algemeen)
https://www.brandweer.nl/zuid-limburg ()
E-mail info@vrzl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrzl.nl/contact

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting VRZL
Datum van oprichting 01-01-2012
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Functies

directeur/commandant brandweer de heer Léon Houben
manager bedrijfsvoering/manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (plaatsvervangend directeur) De heer Petro Winkens
Voorzitter Burgemeester A. Penn-te Strake

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Beschrijving

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een échte ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden. Zo houden we Zuid-Limburg veilig.

Identificatiecodes

Organisatiecode so0706
KVK-nummer 52280438

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?