Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2012 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 24-01-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-01-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 24-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Meld- en Coördinatiecentrum
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht
Postadres Postbus 35
6269 ZG Margraten

Contactgegevens

Telefoon (0251) 26 09 60 (algemeen)
Internet https://www.vrzl.nl (algemeen)
https://www.brandweer.nl/zuid-limburg ()
E-mail info@vrzl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrzl.nl/contact

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting VRZL
Datum van oprichting 01-01-2012

Functies

directeur/commandant brandweer de heer Léon Houben
manager bedrijfsvoering/manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (plaatsvervangend directeur) De heer Petro Winkens
Voorzitter dhr. W.A.G. Hillenaar

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Organisatiebeschrijving

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is erop gericht om inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een échte ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden. Zo houden we Zuid-Limburg veilig.

Identificatiecodes

Organisatiecode so0706
KVK-nummer 52280438

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?