Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Nationaal comité voor de bescherming van dieren (NCad)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 18-12-2014 t/m heden

Adresgegevens

Internet https://www.ncadierproevenbeleid.nl/over-het-ncad (algemeen)

Algemene informatie

Alternatieve naam Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet adviescolleges van toepassing Nee
Afwijkende bepaling artikel 12
Toelichting afwijkende bepaling Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing verklaard.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017