Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-07-2006 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-01-2024 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kooikersweg 2d
5223 KA ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch

Contactgegevens

Telefoon (088) 020 82 08 (algemeen)
(0900) 09 04 (brandweer (geen spoed))
(085) 743 29 57 (perstelefoon (24/7))
Internet https://www.vrbn.nl (algemeen)
https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier (contactformulier)
https://www.brandweer.nl/brabant-noord (brandweer)
E-mail info@vrbn.nl (algemeen)
communicatie@vrbn.nl (voor persvragen)
Contactpagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting VRBN
Datum van oprichting 01-07-2006
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Organisatiebeschrijving

Het primaire doel van de Veiligheidsregio is het beschermen van burgers tegens risico's op het gebied van fysieke veiligheid. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien van een gemeenschappelijke meldkamer.

Identificatiecodes

Organisatiecode so0066
KVK-nummer 51425165
BTW-nummer NL001160837B01
Loonheffingennummer 001160837L01

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?