Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Havenschap Groningen Seaports

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-10-2022 Op 10-12-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-10-2022 doorgevoerd.
Actief van 07-04-1989 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
Postadres Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
Telefoon (0596) 64 04 00 (algemeen)
06 10 94 58 23 (secretaris)
Internet https://www.groningen-seaports.com/groningen-seaports/organisatiestructuur (algemeen)
E-mail a.swart@groningen-seaports.com (secretaris)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Functies

Algemeen secretaris de heer A.A. (Ariën) Swart

Identificatiecodes

Organisatiecode so0084
KVK-nummer 64859126

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid