Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-12-2003 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-09-2021 Op 22-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond
Postadres Postbus 1315
6040 KH Roermond

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg

Bevoegdheden

Artikel 5: Uitvoering wettelijke bevoegdheden

Voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de in artikel 3 genoemde belangen, treedt het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de regeling in de plaats van de respectievelijke bestuursorganen van de deelnemers, ieder voor zover het hen aangaat.

Artikel 6: Overdracht wettelijke bevoegdheden

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de deelnemers dragen de uitvoering van de in bijlage 1 opgenomen wettelijke bepalingen betreffende de in artikel 3 genoemde belangen over aan de respectievelijke bestuursorganen van de regeling, ieder voor zover het hen aangaat.

Deelnemende organisaties (1)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Waterschap Limburg Algemeen bestuur,
Dagelijks bestuur,
Dijkgraaf

Doel

De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de volgende waterschapstaken:

  1. de bouw, de exploitatie, het onderhoud en het beheer van alle zuiveringstechnische werken met toebehoren;

  2. het contractbeheer van de waterkwaliteitslaboratoriumactiviteiten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg
Alternatieve naam Waterschapsbedrijf Limburg
Afkorting WBL
Datum van oprichting 15-12-2003
Telefoon (088) 842 00 00 (algemeen)
Internet https://www.wbl.nl (algemeen)
E-mail info@wbl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wbl.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?