Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 03-04-2007 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 11-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 11-01-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Berkelland
Marktstraat 1
7271 AX Borculo
Postadres Postbus 200
7270 HA Borculo

Algemene informatie

Citeertitel Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Archiefzorgdrager Gemeente Berkelland

Bevoegdheden

Artikel 3

De raden en colleges dragen al hun bevoegdheden met betrekking tot de nazorg en beheerstaak op grond van de Wet bodembescherming en de Gemeentewet over aan de overeenkomstige bestuursorganen van het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
03-04-2007 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
03-04-2007 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De raden en de colleges, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, van gemeenten Berkelland en Oost Gelre gaan een gemeenschappelijke regeling aan voor het beheer en de nazorg van de gesloten vuilstortplaats ’t Bellegoor, gelegen aan de Deventer Kunstweg 2 te Eibergen.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Afkorting OLVNOA
Datum van oprichting 03-04-2007
Telefoon (0545) 25 02 50 (gemeente Berkellan)
Internet https://www.gemeenteberkelland.nl (gemeente Berkelland)
E-mail info@gemeenteberkelland (gemeente Berkelland)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?