Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-07-2014 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-06-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-06-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

Contactgegevens

Internet https://www.regiorvn.nl (algemeen)
https://www.regiorvn.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@regiorvn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiorvn.nl/contact

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam MGR Rijk van Nijmegen
Afkorting MGR
Datum van oprichting 01-07-2014

Organisatiebeschrijving

De MGR is een platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten in de regio. Dat zijn de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Er vallen twee uitvoeringsmodules onder de MGR: iRvN en WerkBedrijf. iRvN is de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen. Alle zeven gemeenten hebben hun ICT ondergebracht bij iRvN. Door samenwerking realiseert iRvN schaalvoordelen, centralisatie en standaardisatie van ICT- en informatiesystemen binnen de aangesloten gemeenten. WerkBedrijf voert voor de deelnemende gemeenten het werkdeel van de Participatiewet uit. Daarnaast wordt ook de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd. WerkBedrijf coördineert ook de arbeidsmatige dagbesteding (WMO).

Identificatiecodes

Organisatiecode so0840
KVK-nummer 61535702

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?