Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noordmidden-Drentse samenwerking

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-08-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-04-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1
9411 NB Beilen
Drenthe
Postadres Postbus 24
9410 AA Beilen

Contactgegevens

Telefoon (0593) 53 92 22 (Midden-Drenthe)
Internet https://www.middendrenthe.nl (Midden-Denthe)
E-mail gemeente@middendrenthe.nl (Midden-Denthe)
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite09.scherm1089?mWfrs=525703&mNch=hhms0mcl7b (contactformulier)

Algemene informatie

Citeertitel Noordmidden-Drentse samenwerking
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Midden-Drenthe
Archiefzorgdrager Gemeente Midden-Drenthe

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2022 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Noordenveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenten spannen zich in samen te werken op de volgende gebieden:

a. de inkoop van individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp in uitvoering van de Jeugdwet;

b. de inkoop van maatwerkvoorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in uitvoering van de Wmo 2015;

c. het contractmanagement met betrekking tot de al dan niet in samenwerking gesloten raamovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten op de gebieden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning;

d. het toezicht op de kwaliteit en doelmatigheid van de ingekochte dienstverlening;

e. het toezicht op de rechtmatigheid van de besteding van de gelden;

f. de handhaving van de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid;

g. advisering betreffende de kwaliteit van met PGB ingekochte dienstverlening;

h. advisering, overleg en afstemming met betrekking tot de uitvoering en beleidsvorming;

i. standpuntbepaling ten aanzien van (subregio) overstijgende vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?