Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-04-2010 t/m heden

Deze organisatie heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Regionaal samenwerkingsorganen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-06-2024 Op 21-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Vosselmanstraat 203
7311 CL Apeldoorn
Gelderland
Postadres Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

Contactgegevens

Telefoon (088) 310 40 00
Internet https://www.vnog.nl (algemeen)
E-mail info@vnog.nl
Contactpagina https://www.vnog.nl/
https://www.vnog.nl/vnog/bestuur

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting VNOG
Datum van oprichting 01-04-2010

Functies

Algemeen Directeur Dhr. drs. D.G.L. Kransen

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Organisatiebeschrijving

VNOG helpt mens en dier in nood en ondersteunt om gevaar te voorkomen. Alles wat we doen is erop gericht om de twee primaire vragen uit de samenleving te beantwoorden: ‘Help mij als ik in nood ben’ en ‘Vertel mij hoe veilig en gezond te wonen, werken en recreëren’. Samen werken wij aan veiligheid. Wij zijn de Brandweer: vanuit een fijnmazig netwerk van 56 brandweerposten, met bijna 1300 vrijwillige brandweermensen en 120 beroeps brandweermensen helpen wij dag en nacht bij brand, ongevallen, rampen en crises. Wij zijn de GHOR: we coördineren de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Wij zijn Crisisbeheersing: samen met de operationele diensten, met crisispartners en met gemeenten (bevolkingszorg) zorgen wij ervoor dat we zijn voorbereid op crises en wanneer deze zich voordoen dat ze adequaat worden aangepakt. Wij zijn Risicobeheersing: wij helpen inwoners, bedrijven en gemeenten om hun zelfredzaamheid te vergroten en goede vergunningen te kunnen verlenen en stimuleren veilig gedrag. We verzamelen, monitoren, analyseren en duiden data. Met deze informatie beoordelen we risico’s en we gebruiken die informatie bij onze voorlichting, advisering en bij het bestrijden van branden, ongevallen, rampen en crises. Met bijna 300 medewerkers voeren wij alle ondersteunende werkzaamheden voor onze taken uit. Zo oefenen wij al ons personeel en ons netwerk, we leiden mensen op, we kopen en onderhouden al ons materieel en materiaal en we voeren alle achterliggende administratie uit. We werken veelvuldig met allerlei partners samen: o.a. met onze gemeenten, GGD, zorgpartners, waterschappen, andere veiligheidsregio’s (zoals met de vier andere veiligheidsregio’s in het oosten van het land in de Oost-5 samenwerking), Defensie, landelijke partners (zoals het NIPV, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en ook met onze Duitse buren. Met daadkracht, deskundigheid, en passie -onze kernwaarden- geven wij zo samen met partners uitvoering aan onze missie: “Samen werken aan veiligheid”. We staan altijd voor u klaar. 

Identificatiecodes

Organisatiecode so0525
KVK-nummer 53754727
BTW-nummer NL812928295B01
Loonheffingennummer 812928295L01

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?