Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2016

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-05-2022 Op 20-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-05-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Weesperstraat 105A 6e verdieping
1018 VN Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Weesperstraat 105A
1018 VN Amsterdam
Telefoon (020) 303 63 00 (algemeen)
Internet https://www.rekenkamer.amsterdam.nl (algemeen)
E-mail info@rekenkamer-amsterdam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën

Functies

Directeur drs. A.L. (Annelies) Daalder
Ondersteuning L.A.I. (Léonie) Klaver-Vlegels MA
Onderzoeker dr. S.A. (Carolien) de Blok,
M.W. (Marien) van Grondelle MSc,
R. (Renée) Hoogendijk Msc,
T.G. (Tessa) Gulpers,
M.C. (Tello) Heldring Bsc,
M. (Meike) Jansen MSc,
R.M.E. (Rosalie) Joosten MSc,
drs. J.P. (Jurriaan) Kooij,
dr. E.V. (Erik) Oppenhuis,
P.J.C.M. van (Caroline) Zon,
Mr. drs. A. (Arjan) Kok RA,
dr. ir. J.M. (Judith) van Dijk,
drs. R. (Robin) van de Maat,
E.L. (Ernst) van der Poel MSc,
drs. L.W. (Loes) van Rooijen

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2010 Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
01-06-2010 Gemeente Zaanstad Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is aangegaan om gezamenlijk op een effectieve en efficiënte wijze de wettelijke opdracht tot het instellen van een rekenkamer vorm en inhoud te geven.

Financieel

Organisatiecode 0797
KvK-nummer 34366966

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam
Afkorting RMA
Datum van oprichting 01-06-2010
Bezoekadres Weesperstraat 105A 6e verdieping
1018 VN Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Weesperstraat 105A
1018 VN Amsterdam
Telefoon (020) 303 63 00 (algemeen)
Internet https://www.rekenkamer.amsterdam.nl (algemeen)
E-mail info@rekenkamer-amsterdam.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.