Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Ecologische Autoriteit

Adviescollege

Tijdelijk adviescollege Tijdelijke adviescolleges worden ingesteld voor meerdere adviezen voor een periode van maximaal vier jaar.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-11-2022 Op 02-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-11-2022 doorgevoerd.
Actief van 19-09-2022 t/m 19-09-2030

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Nee

Beschrijving

De autoriteit is onafhankelijk en heeft tot taak om vanuit haar deskundigheid:

a.te toetsen of, met het oog op de huidige en beoogde kwaliteit van de beschermde natuur, de essentiële ecologische informatie betrokken is bij de onderbouwing van besluiten door bevoegde gezagen over natuurdoelanalyses, gebiedsplannen en gebiedsprogramma’s; en

b.te adviseren over relevante wetenschappelijke inzichten voor besluitvorming ten aanzien van brede ecologische vraagstukken, met inbegrip van vraagstukken over klimaat en abiotische randvoorwaarden voor natuur zoals bodem, water en atmosferische depositie.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)