Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-06-2023 Op 15-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC)
Markt 50
6231 LS Meerssen
Limburg
Postadres Postbus 90
6230 AB Meerssen
Limburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

Artikel 8 Bevoegdheden

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gemeenschappelijke regeling en diensten zoals vastgelegd in het dienstverleningshandvest.

 2. Het bestuur beoordeelt en stelt vast:

  • de door Stadsbeheer opgestelde periodieke managementrapportages

  • de door Stadsbeheer opgestelde exploitatiebegrotingen en eindafrekeningen

  • de door de Commissie van Advies opgevoerde c.q. verantwoorde kosten.

 3. Het bestuur regelt de wijze van interne communicatie richting de gemeenten.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2021 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Het gemeenschappelijk orgaan heeft tot doel het realiseren van een effectieve, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en duurzame beleidsondersteuning en uitvoering van het afval- en grondstoffenbeheer en schoontaken in brede zin alsmede andere gerelateerde taken die door de gemeenten middels eensluidend besluit zijn aangewezen. Het gemeenschappelijk orgaan draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstellingen van de deelnemende gemeenten, zoals bescherming van het milieu en duurzaamheid, het bieden van regionale werkgelegenheid, het leveren van goede service en betaalbaarheid van de diensten.

 2. Het gemeenschappelijke orgaan stelt zich tevens tot doel om in te kunnen spelen op de (toekomstige) ontwikkelingen die van belang zijn voor het afval- en grondstoffenbeheer, de schoontaken en andere gerelateerde taken, zoals aangewezen door het bestuur.

 3. Het gemeenschappelijk orgaan heeft tevens als doelstelling om de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van het afval- en grondstoffenbeleid te versterken en te verbreden door middel van gezamenlijke projecten, gezamenlijke deelname aan regionale en landelijke netwerken en het bijdragen aan de (regionale) circulaire economie.

 4. Uitgangspunt van het gemeenschappelijk orgaan is een toekomstbestendige en duurzame samenwerking tussen de deelnemende gemeenten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Datum van oprichting 01-01-2021
Telefoon 14 043 (algemeen)
06 53 84 07 37 (algemeen)
Internet https://besteuitafval.nl/ (algemeen)
E-mail maurice.dings@maastricht.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?