Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-03-2024 Op 11-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda
Noord-Brabant
Postadres Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ

Contactgegevens

Telefoon (076) 564 10 00 (Brabantse Delta)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling muskusrattenbestrijding Noord-Brabant
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Brabantse Delta

Functies

Juridisch beleidsmedewerker dhr. drs. L.H.L.M. (Lucas) Weterings

Bevoegdheden

Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden

De taak zoals genoemd in artikel 2 wordt uitgeoefend door en onder verantwoordelijkheid en regie van het waterschap Brabantse Delta. Tot deze taak behoort tevens:

  1. het opstellen van een begroting, planning en beleid voor het inzetten van de muskusrattenbestrijders. Het ontwerp van de begroting dient vooraf ter goedkeuring te worden toegezonden aan de overige deelnemende waterschappen.

  2. het één maal per jaar aan de deelnemende waterschappen uitbrengen van een rapportage van de werkzaamheden, inclusief het resultaat van de geleverde prestaties, inzake de werkzaamheden over het afgelopen jaar.

  3. het verstrekken van alle relevante schriftelijke informatie indien daarom door één van de deelnemende waterschappen wordt verzocht.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Aa en Maas Dagelijks bestuur
01-01-2010 Brabantse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2010 De Dommel Dagelijks bestuur

Doel

  1. Deze regeling wordt gesloten in het belang van een goede samenwerking tussen de waterschappen met betrekking tot de muskusrattenbestrijding te weten de doelmatige bestrijding van de muskusrat en beverrat en het voorkomen van schade door deze soorten aan waterstaatswerken in het bijzonder.
  2. De werkzaamheden omvatten de uitvoering van de muskusrattenbestrijding in de provincie Noord- Brabant, ……….

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?