Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Franekeradeel (Franekeradeel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingerweg 18
8801 PA FRANEKER
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 58
8800 AB FRANEKER
Telefoon (0517) 38 03 80 (algemeen)
Internet http://www.franekeradeel.nl (algemeen)
E-mail info@franekeradeel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Franekeradeel

Geografische informatie

Oppervlakte 109,16 km2
Aantal inwoners 20265
Inwoners per km2 185
Bevat plaatsen Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Zweins

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (2)

Raad (20 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 5
Gemeentebelang Franekeradeel 5
CDA 4
PvdA 2
GroenLinks 1
D66 1
ChristenUnie 1
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0070