Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ferwerderadiel (Ferwerderadiel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Hegebeintumerdyk 2
9172 PJ FERWERT
Fryslân
Postadres Postbus 13
Postbus 13
9290 AA KOLLUM

Contactgegevens

Telefoon (0518) 41 88 88 (algemeen)
Internet http://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ferwerderadiel

Geografische informatie

Oppervlakte 133,18 km2
Aantal inwoners 8735
Inwoners per km2 65
Bevat plaatsen Blije, Burdaard, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswert

Raad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
Gemeentebelangen Ferwerderadiel 3
FNP 3
PvdA 1
VVD 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1722

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Was geldig tot 01-01-2019 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?