Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kollumerland c.a. (Kollumerland c.a.)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Van Limburg Stirumweg 18
9291 KB KOLLUM
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.ddfk.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Kollumerland c.a.

Geografische informatie

Oppervlakte 116,35 km2
Aantal inwoners 12872
Inwoners per km2 110
Bevat plaatsen Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude, Triemen, Veenklooster, Warfstermolen, Westergeest, Zwagerbosch

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 4
CDA 4
VVD 3
PvdA 2
ChristenUnie 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0079

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)