Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Castricum (Castricum)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-11-2022 Op 02-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1902 CA CASTRICUM
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1301
1900 BH CASTRICUM
Telefoon (0251) 66 11 22 (algemeen)
Internet http://www.castricum.nl (algemeen)
E-mail gemeentebestuur@castricum.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Castricum

Geografische informatie

Oppervlakte 59,93 km2
Aantal inwoners 36263
Inwoners per km2 605
Bevat plaatsen Akersloot, Castricum, De Woude, Limmen

Functies

Burgemeester Dhr. drs. A. Mans (VVD)
Fractievoorzitter Mw. E. Bon (CDA),
Mw. M.A. El Ouni-Huijser (D66),
Dhr. R.A. de Haan (de VrijeLijst),
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum),
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks),
Dhr. B.J.J. Dekker (Lokaal Vitaal),
Mw. J.C. Smits (PvdA),
Dhr. R.B. Dekker (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. W. van Twuijver
Locoburgemeester Dhr. R. Beems (Lokaal Vitaal)
Raadsgriffier Mw. R. Slootweg
Raadslid Mw. E. Bon (CDA),
Mw. Th..A. Veldt-Alders (CDA),
Dhr. dr. H.J. Ebels (D66),
Mw. M.A. El Ouni-Huijser (D66),
Dhr. R.A. de Haan (de VrijeLijst),
Mw. C.P. Zwikker (de VrijeLijst),
Mw. B. Böhling (De VrijeLijst),
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum),
Dhr. V.C. Klein (Forza! Castricum),
Dhr. G. Brinkman (GroenLinks),
Mw. M. Kooter (GroenLinks),
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks),
Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks),
Dhr. B.J.J. Dekker (Lokaal Vitaal),
Dhr. C.J. Hollenberg (Lokaal Vitaal),
Mw. H.G. Kelder (Lokaal Vitaal),
Dhr. H. Sterken (Lokaal Vitaal),
Mw. M.J. Tauber (Lokaal Vitaal),
Mw. R.J. van Zelst (Lokaal Vitaal),
Dhr. P.M. Pinkhaar (PvdA),
Mw. J.C. Smits (PvdA),
Mw. T. de Bree (VVD),
Dhr. R.B. Dekker (VVD),
Dhr. G. Krouwel (VVD),
Dhr. J.M. Slot (VVD)
Wethouder Dhr. F. Binnendijk (CDA),
Dhr. V.P. Brouwer (GroenLinks),
Dhr. R. Beems (Lokaal Vitaal),
Dhr. P.J.J. Slettenhaar (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Vitaal 6
VVD 4
GroenLinks 4
D66 2
Forza! Castricum 2
CDA 2
PvdA 2
De VrijeLijst 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0383
KVK-nummer 37158509

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid