Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Appingedam (Appingedam)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaweg 14
9901 CM APPINGEDAM
Groningen
Postadres Postbus 15
9900 AA APPINGEDAM

Contactgegevens

Telefoon 14 0596 (algemeen)
Internet http://www.appingedam.nl (algemeen)
E-mail info@appingedam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Appingedam

Geografische informatie

Oppervlakte 24,62 km2
Aantal inwoners 11801
Inwoners per km2 479
Bevat plaatsen Appingedam

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen Appingedam 6
SP 3
PvdA 2
CDA 2
D66 1
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0003
KVK-nummer 01173706

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Was geldig tot 01-01-2021 CAO. Deze organisatie viel onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Was geldig tot 01-01-2021 Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Was geldig tot 01-01-2021 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?