Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Defensie (Def)

Ministerie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-05-2022 Op 03-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Telefoon (070) 318 81 88 (algemeen)
Fax (070) 318 78 88
Internet https://www.defensie.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (8)

Agentschappen (1)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (3)

Functies

Minister mw. drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (D66)
Staatssecretaris dhr. mr. drs. Ch.A. (Christophe) van der Maat (VVD)
Secretaris-generaal mw. mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp
Plaatsvervangend secretaris-generaal dhr. mr. M. (Marc) Gazenbeek

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Arbeidsvoorwaarden Deze organisatie valt formeel niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), maar heeft de arbeidsvoorwaarden omschreven in één of meer personeelsreglementen. Arbeidsvoorwaarden Defensie
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)