Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Defensie (Def)

Ministerie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-04-2024 Op 15-11-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 955 05 50 (algemeen)
Fax (070) 318 78 88
Internet http://www.defensie.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (8)

Agentschappen (1)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (3)

Algemene informatie

Afkorting Def

Functies

Minister mw. drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (D66)
Staatssecretaris dhr. mr. drs. Ch.A. (Christophe) van der Maat (VVD)
Plaatsvervangend secretaris-generaal dhr. mr. M. (Marc) Gazenbeek
Secretaris generaal drs. M.R. (Maarten) Schurink

Organisatiebeschrijving

Defensie beschermt wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie. De krijgsmacht heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn: - beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten; - bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit; - ondersteunen van civiele autoriteiten en leveren van bijstand bij rampen en crises.

Meer informatie

https://www.defensie.nl/onderwerpen/overdefensie/het-verhaal-van-defensie/organisatie

Identificatiecodes

KVK-nummer 27370985

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Arbeidsvoorwaarden Deze organisatie valt formeel niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), maar heeft de arbeidsvoorwaarden omschreven in één of meer personeelsreglementen. Arbeidsvoorwaarden Defensie
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?