Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Rechtspraak

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-05-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 30-08-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-05-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 16002
3500 DA Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 362 11 11 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep (algemeen)
E-mail crvb@rechtspraak.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting CRvB

Functies

President mr. T. (Tak­vor) Avedissian
Rechterlijk bestuurslid mr. drs. J.C. (Judith) Boeree
Niet-rechterlijk bestuurslid drs. ir. C. (Kees) Verweij,
drs. E. (Ellen) Storm

Organisatiebeschrijving

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren. De Centrale Raad van Beroep wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president (voorzitter), een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs. De Centrale Raad van Beroep bestaat uit drie werkstromen: • AVI (Ambtenaren en Pensioenen, Sociale voorzieningen, Internationale Kamer) • Bijstand • Sociale verzekeringen In deze werkstromen werken rechters, gerechtsauditeurs en gerechtsambtenaren. Daarnaast is er één administratie (griffie) en zijn er twee ondersteunende bureaus: • Bureau ondersteuning bedrijfsvoering • Wetenschappelijk Bureau

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?