Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Rechtspraak Gerechtshof

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-12-2022 Op 05-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-12-2022 doorgevoerd.

Contactgegevens

Telefoon (088) 361 81 81 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden (algemeen)
https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Mailen-met-de-rechtspraak.aspx (mailen)
E-mail info.hof-arle@rechtspraak.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Functies

President en voorzitter mr. Z.J. Oosting
Rechterlijk bestuurslid mr. E. Bongers

Organisatiebeschrijving

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst. Het gerechtshof heeft in totaal zes afdelingen, te weten een strafafdeling en een civiele afdeling in zowel Arnhem als Leeuwarden. Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in teams. Daarnaast is er één belastingafdeling met teams in Arnhem en in Leeuwarden en één afdeling Bedrijfsvoering.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?