Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Kabinet van de Koning

Kabinet van de Koning (KvdK)

Kabinet van de Koning

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-02-2022 Op 06-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Vijverberg 3
2513 AB Den Haag
Postadres Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 330 88 88 (algemeen)
Internet http://www.kabinetvandekoning.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.kabinetvandekoning.nl

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting KvdK

Functies

Directeur Mr. C.Jonker
Plv. directeur Drs. F.J.J. Princen

Organisatiebeschrijving

Het Kabinet van de Koning is een kleine rijksorganisatie die de Koning ondersteunt in de uitoefening van zijn constitutionele werkzaamheden. Dit heeft onder meer betrekking op de contacten tussen de Koning en de overige leden van de regering. Jaarlijks bereidt het Kabinet honderden bezoeken, ontvangsten, gesprekken en beëdigingen door de Koning voor. Ook verwerkt en archiveert het Kabinet van de Koning per jaar ruim 2500 wetten, algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en Koninklijke Besluiten. De organisatie behandelt ieder jaar duizenden brieven van burgers en organisaties die zich met hun vragen richten tot de Koning (verzoekschriften).

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?