Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Kanselarij der Nederlandse Orden

Hoog College van Staat

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 06-07-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag
Postadres Postbus 30436
2500 GK Den Haag
Telefoon (070) 375 12 00 (algemeen)
Internet http://www.lintjes.nl (algemeen)
E-mail info@kanselarij.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (1)

Functies

Kanselier der Nederlandse Orden Generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden / Secretaris Kapittel voor de Civiele Orden Mevr. drs. M.A.K. van Grieken

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017