Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Kanselarij der Nederlandse Orden

Hoog College van Staat

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 03-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag
Postadres Postbus 30436
2500 GK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 375 12 00 (algemeen)
Internet http://www.lintjes.nl (algemeen)
E-mail info@kanselarij.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (1)

Functies

Kanselier der Nederlandse Orden Generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink
Directeur Kanselarij der Nederlandse Orden / Secretaris Kapittel voor de Civiele Orden Mevr. drs. M.A.K. van Grieken

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?