Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Kiesraad

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-11-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zurichtoren
Muzenstraat 85
2511 WB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 62 66 (algemeen)
Internet https://www.kiesraad.nl (algemeen)
E-mail kiesraad@kiesraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet adviescolleges van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepaling artikel 10, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 29
Toelichting afwijkende bepaling Omdat de adviestaak bij de Kiesraad niet de hoofdtaak is, gelden enkele bepalingen niet, zoals bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet adviescolleges. Artikel 12, derde lid en artikel 15, eerste, derde, vierde en vijfde lid gelden wel. Artikel 21 en artikel 29 zijn uitgesloten.

Functies

Voorzitter dhr. drs. W.J. (Wim) Kuijken
Secretaris-directeur mw. drs. P.J. (Pamela) Young
Vicevoorzitter dhr. prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg

Beschrijving

Adviseert de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal in uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen (art. A 2 Kieswet). Treedt op als centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van:

a. de Tweede Kamer (art. 11, tweede lid, Kieswet)

b. de Eerste Kamer (art. S I, eerste lid, Kieswet)

c. het Europees Parlement (art. Y 9, eerste lid, Kieswet).

Voorts adviseert de Kiesraad overheden, politieke partijen, media en burgers in verkiezingstijd en treedt het op als deskundig adviseur in rechtsgedingen.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017