Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Atelier Rijksbouwmeester

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-10-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16169
2500 BD DEN HAAG

Contactgegevens

Telefoon (088) 115 81 71 (algemeen)
Internet http://www.rijksbouwmeester.nl (algemeen)
E-mail Irene.Verhagen@rgd.minbzk.nl (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Alternatieve naam Atelier Rijksbouwmeester

Functies

Rijksbouwmeester drs. S.M. Vereecken (Bas)

Organisatiebeschrijving

Het Atelier Rijksbouwmeester (ARbm) is een representatief en aansprekend instituut voor de vakgemeenschap. Het heeft op vakinhoudelijk gebied een onafhankelijke positie ten aanzien van de politieke en ambtelijke leiding. De Rijksbouwmeester (Rbm) bewaakt en bevordert de architectonische, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van de rijksvastgoedportefeuille. Enerzijds gericht naar de gebruiker, anderzijds gericht op maatschappelijke functie die het rijksvastgoed inneemt in de nabije omgeving. De Rbm en het CRa geven departementen zowel gevraagd als ongevraagd strategisch advies over architectuur, omgevingskwaliteit, cultuur- en bouwhistorie, stedenbouwkunde en toepassing van beeldende kunst. Daarnaast participeert en adviseert de Rbm in beleid- en projectoverleggen van het RVB door betrokkenheid bij architectenselecties, (Europese) aanbestedingen en DBFMO-contracten. Binnen Nederland heeft de Rbm een publieke adviestaak betreffende het rijksarchitectuurbeleid in de ruimste zin van het woord. Zo geeft hij mede uitvoering aan de Wet op de Architectentitel (WAT), de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) en het borgen van ontwerp- en verbeeldingskwaliteit bij projecten nieuwbouw, renovatie en (her)ontwikkeling. Het Atelier Rbm is gehuisvest op het hoofdkantoor van het RVB. Kerntaken • Ondersteuning van het CRa • Ondersteuning van de Rbm als voorzitter CRa • Strategisch beleidsadvisering rijksvastgoedportefeuille • Ondersteuning van de Rbm bij het inzetten van ontwerp- en verbeeldingskracht voor de rijksvastgoedportefeuille • Projectadvisering bij architectenselecties (aanbestedingen/ DBFMO) • Projectadvisering en toetsing bij ontwerpvoorstellen • Specialistisch advies monumenten, afstoot en herbestemming • Strategische kunstadvisering (percentageregeling kunst) • Rijksarchitectuurbeleid; WAT / AARO

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?