Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Bestuur en Bedrijfsvoering

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-10-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16169
2500 BD DEN HAAG

Contactgegevens

Telefoon (088) 115 80 00 (algemeen)
Fax

Onderdeel van

Functies

Directeur ing. M. F. Wolthuis MBA (Martijn)

Organisatiebeschrijving

De directie Bestuur en Bedrijfsvoering (B&B) heeft als doel het optimaal en efficiënt ondersteunen van de dienstleiding en de onderdelen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De directie draagt via de dienstleiding en dienstonderdelen bij aan de toegevoegde waarde van het RVB en aan het als één RVB naar buiten treden. Hoofddoelstellingen - Optimaal en efficiënt bieden van de randvoorwaarden voor het functioneren van dienstleiding en dienstonderdelen, zodat deze hun bijdrage aan de toegevoegde waarde van het RVB kunnen leveren. - Stimuleren van RVB-breed opereren waar dat bijdraagt aan de toegevoegde waarde van het RVB en de zichtbaarheid daarvan. Kerntaken: De directie B&B ondersteunt de dienstleiding en dienstonderdelen optimaal en efficiënt bij het realiseren van de toegevoegde waarde van het RVB. De kerntaken van de directie B&B zijn: - De beschikbaarheid borgen van adequate ICT-voorzieningen. - Facilitaire ondersteuning verzorgen in de vorm van huisvesting, eigen bedrijfsvoering en documentaire informatievoorziening, regie op levering door SSO en BZK/DCB. - Een hoogwaardige juridische functie borgen. - Een kwalitatief hoogwaardige communicatiefunctie borgen. - Advisering borgen om als organisatie strategisch om te gaan met rijks- en RVB-brede ontwikkelingen. - Advisering borgen responsmanagement. - Een voorziening borgen om gestructureerd om te gaan met integriteitvraagstukken. - Een voorziening borgen om gestructureerd om te gaan met vertrouwensvraagstukken. - Een voorziening borgen om de organisatorische en personele randvoorwaarden te scheppen voor het succesvol functioneren van de dienst (inclusief ondersteuning medezeggenschap, het doen verzorgen van benodigde p-gegevens en opleidingsplannen voor zover niet belegd bij BZK). De bijdragen worden geleverd in de vorm van trekkerschap, deelname of ondersteuning van projecten en programma's (zoals ORCA en HARP).

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?